Event / Solenergi & energi­system

Solenergi – noe for din gård?

Fagsamlingen som er støttet av ecoINSIDE, holdes på Hellerud gård 7. desember. Den skal gi økt kunnskap om bruk av solenergi i landbruket.

Arrangementet er særlig tilrettelagt for gårdbrukere. Men det kan også være aktuelt for andre som er interessert i tips om solenergi, i kombinasjon med bioenergi. Fagsamlingen tar for seg tekniske løsninger, praktiske erfaringer, rammevilkår og betraktninger rundt økonomi.
Solenergi i landbruket kan bidra til å gjøre norsk landbruk mer selvforsynt med fornybar energi. For de som har betydelig strøm- og varmebehov også i sommerhalvåret – når solenergiproduksjonen er på det høyeste – kan solenergi være spesielt godt egnet på mange gårdsbruk som har tilgang på store takarealer.

Det er satt av tid til spørsmålsrunde, samt en kaffepause med noe attåt.
Deltakelse er gratis. Påmelding er påkrevd innen 5. desember på grunn av servering.

Lenke til program og påmelding.

Arrangementet er organisert av Norges Vels Senter for Grønt Entreprenørskap, med støtte fra Akershus fylkeskommune og ecoINSIDE.