Bärkraftigt byggande

Gaiagrenda som pilotprosjekt!

Multiconsult ASA er partner i Interreg ecoINSIDE og har i fellesskap med utbygger Gaia Homes AS foreslått at ecoINSIDE benytter utbygningsprosjektet Gaiagrenda, et nyetablert økosamfunn i Alvdalkommune i Hedmark, som en reell og konkret case.

Vi inviterer alle øvrige partnere til å benytte deler av sitt budsjett i ecoINSIDE for i fellesskap å kombinere og utvikle helhetlige smarte og bærekraftige løsninger i forbindelse med dette unike og konkrete utbyggingsprosjektet. Vi ønsker at alle som vil bidra – partnere i ecoINSIDE og andre  som ser muligheter i pilotprosjektet – til å melde seg til  Pilotprosjektleder Stefan Karlsson i Multiconsult ASA (stefan.karlsson@multiconsult.no) så raskt som mulig.

Hold også av tid til en spennende workshop i Gaiagrenda i Alvdal 6. og 7. september. ByggDialog Dalarna ser at dette pilotprosjektet kan gi viktige innspill til arbeidet med blant annet City Living Lab Aktion i Borlänge.