Bärkraftigt byggande

Enova endrer kriterier for støtte til bygg

Prosjekter som gjennomføres ved hjelp av energisparekontrakter og aktører som har innført energiledelse vil nå stå sterkest i konkurransen om støttemidlene fra Enova.

Det er Byggfakta.no som melder at Enova endrer sine rangeringskriterier for støtteprogrammet for eksisterende bygg.
Enova har tidligere prioritert de prosjektene som gir best energiresultat per støttekrone. Men dette har ikke nødvendigvis vært de prosjektene som bidrar til å gi varige markedsendringer. For å få det til vil Enova prioritere prosjekter som bidrar til at markedet for energieffektivisering utvikler seg
Enova vil fra nå gi prosjekter som kan dokumentere at de vil gjennomføre energieffektivisering med garantert energisparing (EPC) eller har innført energiledelse eller skal innføre forenklet energiledelse, høyest rangering.

EPC-metodikk i ecoINSIDE

EPC-seminaret i Mora tok for seg erfaringer med bruk av EPC-metodikken i norske og svenske kommuner. Foto: Annica Gustafsson

ecoINSIDE – bærekraftige bygg – har en arbeidspakk som omhandler «Offentlige bygg som pådriver for tjenesteutvikling» arbeidet for å spre kunnskap og erfaringer med EPC på tvers av landegrensene. I slutten av mars ble det arrangert et seminar om EPC i Mora, for å dele erfaringer med bruk av EPC-metodikken i både norske og svenske kommuner.
Der ble det fokusert på hvordan vi kan dele de gode erfaringene og eliminere bort de dårlige i fremtidige prosjekter, og hvordan dette kan få opp volumet på kommuner og andre eiendoms-besittere som tar metodikken i bruk.

De nye rangeringskriteriene
Enovas endring i rangeringskriteriene for å få støtte til energieffektiviseringstiltak der EPC-prosjektene får en forrang vil forhåpentligvis også bidra til økt volum av EPC-kontrakter. Enova mener at dette utløser energiresultater som også kommer samfunnet til gode.
Fra 18. april vil Enova rangere prosjekter innen eksisterende bygg slik:
1. Prosjekter som kan dokumentere at de vil gjennomføre energieffektivisering med garantert energisparing (EPC), og/eller har innført energiledelse eller skal innføre forenklet energiledelse.
2. Søknader om oppgradering til passivhus- eller lavenergistandard med kortest gjennomføringstid.
Øvrige prosjekter prioriteres innbyrdes etter hvor mye energi de sparer eller konverterer til fornybare varmeløsninger. Ved lik relativ energibesparelse eller konvertering prioriteres søknader med kortest gjennomføringstid.

Lenke til Byggfakta.no sin artikkel «Endrer rangeringskriterier».
De nye rangeringskriteriene på Enova sine nettsider om «Eksisterende bygg».