Bärkraftigt byggande

Byggepris tildelt «norsk» bibliotek i Latvia

Det nye forretningssenter-biblioteket i Aloja er kåret til Latvias tredje beste offentlige bygg i 2016. Norske EØS-midler har finansiert trebygget. Interreg har vært kunnskapsleverandør.

Prosjektleder Jostein Takle i Tretorget (i midten) i forbindelse med grunnsteinsnedleggelsen i 2015.

Det høstes fortsatt frukter etter Interreg-prosjektet FEM og det gode samarbeidet mellom Tretorget, Regionrådet for Sør-Østerdal og Våler Kommune.
– Her er erfaringene fra Interreg ført videre til Latvia, med svært gode resultater, påpeker Ola Rostad i Tretorget.

Energieffektivt bygg
Biblioteket «Sala» ble bygget med norske EØS-midler. Sala som er et forretningssenter-bibliotek, ble i det alt vesentlige oppført i tre.

 

– Erfaringene fra Interreg er ført videre til Latvia, med svært gode resultater, påpeker Ola Rostad i Tretorget.

Tretorget har – sammen med andre partnere i Interreg-prosjektene FEM og ecoINSIDE – bidratt inn i prosjektet med kunnskapsoverføring om energieffektive trebygg.
Resultatet et blitt et svært energieffektivt bibliotekbygg, med et beregnet årlig energiforbruk bare 14,7 kWh/kvm.

Fremmer gode bygg
Kontakten med Aloja kommune i Latvia er et resultat av en EØS match-making konferanse i Riga, som førte til at Våler kommune tok ballen som norsk partner i prosjektet.

30. mars ble det nye biblioteket kåret til det tredje beste offentlige bygget i Latvia i 2016.

30. mars ble det nye biblioteket kåret til det tredje beste bygget i en konkurranse om det beste offentlige bygget i Latvia i 2016. Konkurransen hadde som formål å fremme gode bygg med godt design og bygg, motivere næringen, samt å fremme faglig utvikling og kvalitet i industrien.
Selve prisutdelingen skjedde i det storslåtte nasjonalbiblioteket i Riga.

 

Kategorier: , , ,