Bärkraftigt byggande

Gode eksempler på miljøvennlig trebruk

Tretorget har bistått Euromontana – den europeiske organisasjonen for fjellpolitikk – med å finne frem til gode eksempler på miljøvennlig og innovativ bruk av tre i Hedmark.

Tekst: Torunn H. Kornstad, Hedmark fylkeskommune
Foto: Gaute Nøkleholm, Norskog

To av de 11 eksemplene i studien «Innovation and Circular Economy in the Mountain Forest Supply Chain» kommer fra Hedmark. Hedmark fylkeskommune er medlem i Euromontana, og Tretorget, som en del av Interregprosjektet ecoINSIDE, var fylkeskommunens samarbeidspartner for å finne fram til og beskrive de gode eksemplene.

– Det er inspirerende når lokale bedrifter blir løftet opp på denne måten, mener Ola Rostad i Tretorget. Foto: Astri Kløvstad, Norsk Skogbruk

– Det er moro når våre prosjekter oppnår en slik profilering, sier Ola Rostad som er delprosjektleder i ecoINSIDE.

Løftes frem i Europa
De to innovative eksemplene fra Hedmark som er med i den europeiske studiene er 3-visjon og Alvdal Royal.
Det norsk-svenske selskapet 3-visjon AS/AB på Drevsjø i Engerdal og i Idre, produseres miljøvennlige byggeelementer i tre. Elementene kan brukes i alle typer bygninger. Det brukes ikke plast. Til og med isolasjonen er laget av tre. Det lager en pustende konstruksjonen, noe som er svært bra for innendørsklimaet.

De miljøvennlige byggeelementene fra 3-visjon er et godt eksempel på miljøvennlig og innovativ bruk av tre. Foto: 3-visjon AS

– Den här rapporten blir fin visa fram för kunderna, sier daglig leder for 3-visjon, Jarle Mosshäll.
Alvdal Royal er en innovativ behandlingsmåte for treverk, utvikla av Alvdal Skurlag. Treverket behandles med olje uten giftstoffer, og impregneringa kombineres med en tørkeprosess. Treverket leveres i flere farger. Skurlaget leverer flere typer produkter som er impregnert på denne måten, både tretak og takspon, terrassegolv, veggspon og bordkledning til hus.

Innovasjon og sirkulær økonomi
Euromontana har lagd en studie om innovasjon og sirkulær økonomi i skog- og trebruk. Studien inneholder følgende fire hovedtema:
• Det politiske rammeverket rundt sirkulærøkonomien (mest innen EU)
• Visjoner for hele forsyningskjeden innen skog- og trebruk i fjellområda
• Verktøy, instrumenter og framgangsmåter for å utvikle sirkulærøkonomien i skogbruket
• Gode eksempler fra skogbruk og treforedling
Alle medlemmene i Euromontana ble utfordret til å sende inn gode eksempler fra skogbruk og treforedling. Disse ble presentert og diskutert på en workshop i Skrad, Kroatia, i november 2016.

Lenke til sluttrapporten fra Innovation and Circular Economy in the Mountain Forest Supply: How to close the loop?

Kategorier: , , , ,