Event / Bärkraftigt byggande

29-30/3: Slik får du et bra EPC-prosjekt!

EPC – Energy Performance Contracting – kan være en utmerket modell for en kommune eller annen eiendomsbesitter for å få gjennomført energieffektiviseringstiltak og redusert energiutgiftene for sin bygningsmasse.  Men for å få et vellykket prosjekt, er det viktig å ha en god kontrakt og ha gode modeller for oppfølging og evaluering slik at prosjektet kan gjennomføres så smidig som mulig.

Velkommen til et svensk-norsk seminar om hvordan en kan senke sine energikostnader gjennom EPC.

På seminaret kan en lære hva som er verdt å tenke over – av kommuner som allerede har prøvd modellen. 

Målgruppe for arrangementet er både kommuner som vurderer å gjennomføre EPC, og kommuner som allerede har startet et EPC-prosjekt og vil utvikle det videre gjennom oppfølging, evaluering og erfaringsutveksling.

Vi arrangerer to seminarer med tilnærmet likt innhold på to forskjellige steder i Sverige, slik at du kan velge det som passer best med tanke på reise- og arbeidstid. 

Fanger denne konferansen din interesse, hold av den aktuelle datoen og send oss et forhåndsvarsel (helt uforpliktende) til anmalan@hbvarmland.se og angi hvilken av samlingene du ønsker å delta på:

1. Onsdag 29. mars i Charlottenberg

2. Torsdag 30. mars i Mora

Deltakelse på seminaret er gratis!
(Du dekker bare reise- og evt. oppholdsutgifter selv) 

Med hilsen fra 

Fredrik Holm, Föreningen Hållbart byggande i Värmland
Annica Gustafsson, Byggdialog Dalarna
Alf Kristian Enger og Elin Grete Budal, Regionrådet for Sør-Østerdal

 

 

Kategorier: , , , ,